Thứ tư, 19/5/2021, 0:0
Lượt đọc: 173

LỊCH KIỂM TRA KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI LỚP 12 NĂM HỌC 2020-2021

      LỊCH KIỂM TRA KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI LỚP 12

 

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

28/5/2021

Tối

Toán

90 phút

19 giờ 30

29/5/2021

Tối

Tiếng Anh

60 phút

19 giờ 30

30/5/2021

Chiều

Bài kiểm tra KHTN

Vật lý

50 phút

13 giờ 30

Hóa học

50 phút

14 giờ 50

Sinh học

50 phút

15 giờ 50

Bài kiểm tra KHXH

Lịch sử

50 phút

13 giờ 30

Địa lý

50 phút

14 giờ 50

GDCD

50 phút

15 giờ 50

         

Tác giả: Trường THPT Chúc Động

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

98