CHÚC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR 2022!
Thứ năm, 14/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 456

DANH SÁCH BỔ SUNG BAN LIÊN LẠC CÁC THẾ HỆ CỰU HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG.

HỌ VÀ TÊN

NIÊN KHÓA

ĐIỆN THOẠI

Trương Đình Dũng

14

(2000 - 2003)

0986334874

 

Đỗ Quang Hiển

Lê Công Thán

23

(2009 – 2012)

01683317631

0974236811

Đỗ Quỳnh Mai

Nguyễn Viết Cần

24

(2010 -2013)

0971836995

0982423095

Đỗ Thị Thảo

Lê Thị Thảo

26

(2012 – 2015)

01637813807

0868339625

 

Đỗ Hữu Thạo

Đỗ Thu Hà

27

(2013 – 2016)

01643216777

01674238077

 

Bùi Thị Thùy

Kiều Thị Thủy

Nguyễn Thị Thu

28

(2014 – 2017)

09674629233

01632947645

0966565682

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105