Điạ chỉ: Tầng 2 nhà Hiệu bộ - Trường THPT Chúc Động

Điện thoại: 012345678

Email: c3chucdong@hanoiedu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Sỹ Khiêm
Nguyễn Sỹ Khiêm

Ngày sinh: 15/5/1959

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Đông - Hà Nội

Trình độ :Đại học_ThS QLGD

Điện thoại riêng: 0912116069

Phó hiệu trưởng

Đỗ Công Thính
Đỗ Công Thính

Ngày sinh: 1/4/1958

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tốt Động - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học SP Lý

Nguyễn Huy Ba
Nguyễn Huy Ba

Ngày sinh: 28/10/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Thạc Sỹ

Chủ quản: Sở GD&ĐT Hà Nội

Địa chỉ: 23 Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 04.39421429, Fax: 04.39423985

Email: sogiaoduc@hanoiedu.vn

Trường THPT Chúc Động

Địa chỉ: Tốt Động - Chương Mỹ - Hà Nội

Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Nguyễn Sỹ Khiêm

Liên hệ: 0433867921 | Email: c3chucdong@hanoiedu.vn


Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Địa chỉ: 23 Quang Trung, 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: 
04.39421429 (giờ hành chính), 04.39421420 (ngoài giờ hành chính); Fax: 04.39423985
Email: vanphongso@hanoiedu.vn, sogiaoduc@hanoiedu.vn
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Địa chỉ: 23 Quang Trung, 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: 
04.39421429 (giờ hành chính), 04.39421420 (ngoài giờ hành chính); Fax: 04.39423985
Email: vanphongso@hanoiedu.vn, sogiaoduc@hanoiedu.vn