CHÚC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR 2022!
Chủ nhật, 10/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 508

BAN LIÊN LẠC CÁC THẾ HỆ CỰU HỌC SINH CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC KIỆN TOÀN

      Thực hiện kế hoạch công tác tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập trường, ngày 20/8/2017 BGH đã tổ chức tọa đàm với đại diện cựu học sinh các khóa và thành lập Ban liên lạc các thế hệ cựu học sinh nhà trường. Ngày 9/9/2017, Ban liên lạc các thế hệ cựu học sinh nhà trường đã họp và bầu ra ban thường trực gồm 05 người, trong đó có một trưởng ban, hai phó ban và hai ủy viên. 

      Để tiếp nhận các khoản kinh phí của các tập thể, cá nhân cựu học sinh từ nay về sau, BGH nhà trường cũng đã mở một tài khoản riêng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông - Chi nhánh huyện Chương Mỹ với tên người dùng là: Trường THPT Chúc Động và số tài khoản là: 2206201011782. Các nguồn tài trợ, biếu tặng của các cựu học sinh sẽ được chi vào ba việc của nhà trường: (1) Chi trực tiếp cho công tác tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập; (2) Sử dụng vào việc tăng cường trang thiết bị phục vụ dạy học; (3) Xây dựng quỹ khuyến học của nhà trường. 

      Nhà trường sẽ tiếp tục thông tin rộng rãi cho các khóa học sinh biết về công tác tổ chức cũng như hoạt động chuẩn bị lễ kỷ niệm 30 trong thời gian tới.

 

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105