Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 27/4/2021
Lượt đọc: 83

Công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, dự toán ngân sách 2021 và thực hiện dự toán quý i năm 2021

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 27/4/2021
Ngày có hiệu lực: 27/4/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: qcct_nb_nam_2021_27420218.pdf
File thứ 2: camscanner_04-26-2021_1556_27420218.pdf
File thứ 3: camscanner_04-26-2021_1558_27420218.pdf
Nội dung:

98