CHÚC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR 2022!
Thứ hai, 8/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 501

KẾ HOẠCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH LẦN THỨ 2, NĂM HỌC 2017-2018

I. Thời gian, địa điểm: Chủ Nhật, ngày 14 tháng 01 năm 2018, tại trường THPT Chúc Động.

1. Đối với khối 11, 12

- Từ 7h30' đến 8h00':  Họp BGH với các GVCN tại phòng họp HĐSP.

- Từ 8h00' đến 10h30': Họp cha mẹ học sinh theo đơn vị lớp tại phòng học.

 

2. Đối với khối 10

- Từ 13h30' đến 14h00':  Họp BGH với các GVCN tại phòng họp HĐSP.

- Từ 14h00' đến 16h30': Họp cha mẹ học sinh theo đơn vị lớp tại phòng học.

 

II. Công tác chuẩn bị

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp:

    - Mời cha mẹ học sinh.

    - Phân công học sinh kê bàn ghế lớp học ngay ngắn, dọn vệ sinh lớp học sạch sẽ, cử học sinh đi phục vụ.

    - Chuẩn bị nội dung phiên họp tại lớp.

2. Thư ký HĐGD: Chuẩn bị phòng họp GVCN và loa đài phục vụ phiên họp.

3. Cán bộ Văn thư: Cung cấp tài liệu cho GVCN.

4. Bộ phận bảo vệ: Cử thêm 01 người trực.  

* Ghi chú: Các thầy/cô GVCN nhận tài liệu phục vụ phiên họp CMHS tại phòng văn thư (đ/c Chính).

                                                                                                                           BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105