Chủ nhật, 4/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 203

Lưu ý các chủ đề trọng điểm từ đề thi tham khảo môn Toán

Thầy Ngụy Phan Tiến – giáo viên dạy Toán trường THPT Yên Dũng số 3 (Bắc Giang) - nghiên cứu đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Toán – và nhận định: Đề tham khảo có sự phân hóa cao, đảm bảo xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học.

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, thầy Tiến cho rằng, học sinh cần ôn tập thật tốt toàn bộ kiến thức lớp 12 và các chủ đề trọng điểm của lớp 11, như chủ đề tổ hợp, xác suất, nhị thức Niu tơn; phần hình học chương 3 – quan hệ vuông góc; phương trình lượng giác; dãy số; cấp số; giới hạn; đạo hàm.

Ma trận đề tham khảo quan phân tích của thầy Ngụy Phan Tiến cụ thể như sau:

LỚP

CHỦ ĐỀ

MỨC ĐỘ

TỔNG

Ghi chú

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

12

1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát SBT và vẽ đồ thị của hàm số.

C2; C5; C7; C11; C16

C17; C18; C40

C30; C36; C43

C35;

C39

12

 

2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.

C8;C13

C27

C22; C34

 

5

 

3. Nguyên hàm, tích phân, ứng dụng.

C6; C9; C19

C31

C32; C37

C50

7

 

4. Số phức.

C1

C20

C38

C46

4

 

5. Khối đa diện.

C4

 

C45

 

2

 

6. Khối tròn xoay.

C14

C33

 

 

2

 

7. Phương pháp tọa độ trong không gian.

C12; C15; C10

C24; C29; C44

 

C48

7

 

11

8. HSLG và PTLG.

 

 

 

C35

 

Có yếu tố lượng giác

9. Tổ hợp, xác suất, nhị thức Niu tơn.

C3

C23;C26

 

C49

4

 

10. Dãy số, CSC, CSN.

 

 

C42

 

1

 

11. Giới hạn, liên tục.

C2

 

 

 

1

Có thể chỉ là tiệm cận lớp 12

12. Đạo hàm.

 

 

C40

 

0

 

13. Phép biến hình

 

 

 

 

0

 

14. Quan hệ song song

 

 

 

 

0

 

15. Quan hệ vuông góc.

 

C21; C25; C28

 

C47

4

 

Tổng

Số câu

17

15

11

7

50

 

Tỉ lệ

34%

30%

22%

14%

 

 

Về nội dung kiến thức, với lớp 12, đề tham khảo có đầy đủ các chủ đề như năm học 2017, chiếm 80% trên tổng số câu hỏi. Nội dung câu hỏi trong đề không ra vào phần giảm tải. Kiến thức bám sát theo sách cơ bản. Câu hỏi có sự phân hóa rõ rệt.

Lớp 11: Các câu hỏi tập trung nhiều vào chủ đề tổ hợp, xác suất, nhị thức Niu tơn và phần hình học chương 3 – Quan hệ vuông góc. Tuy nhiên ở các chủ đề khác như đạo hàm (câu hỏi về tiếp tuyến), giới hạn, phương trình lượng giác, dãy số cũng có một câu ở mỗi chủ đề nhưng để giải quyết các câu hỏi đó vẫn liên quan đến kiến thức của lớp 12. Tổng có 10 câu hỏi thuộc chương trình lớp 11, chiếm 20%.

Về các mức độ, đề tham khảo có 17 câu ở mức nhận biết; 15 câu ở mức thông hiểu; 11 câu vận dụng thấp và 7 câu vận dụng cao.

“Học sinh có thể dễ dàng làm được 6 điểm (từ câu 1 đến câu 30). Đề có sự phân hóa cao từ trên 6 điểm và tôi đánh giá đề tham khảo môn Toán 2018 khó hơn nhiều so với đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 môn Toán” - thầy Ngụy Phan Tiến nhận định.

 

Tác giả: Theo Hải Bình/giaoducthoidai.vn

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

98