Có 66 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán ngân sách năm 2021 của trường THPT Chúc Động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_khai_cat_giam_tiet_kiem_them_du_toan_2021_810202110.pdf
 Văn bản nhà trường 08-10-2021
2 Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý III năm 2021 của trường THPT Chúc Động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_khai_thuc_hien_du_toan_thu-chi_quy_iii-2021_810202110.pdf
 Văn bản nhà trường 08-10-2021
3 Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chi_tieu_ts_2021_195202110.pdf
35/QĐ-THPT CĐVăn bản nhà trường 19-05-2021
4 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qc_chi_tieu_noi_bo_2021_195202110.pdf
33/QĐ-THPT CĐVăn bản nhà trường 19-05-2021
5 Công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, dự toán ngân sách 2021 và thực hiện dự toán quý i năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qcct_nb_nam_2021_27420218.pdf
File thứ 2: camscanner_04-26-2021_1556_27420218.pdf
File thứ 3: camscanner_04-26-2021_1558_27420218.pdf
 Thông tin ba công khai 27-04-2021
6 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu hoạt động Cụm trường THPT Chương Mỹ- Thanh Oai (năm học 2020-2021)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qc-cum_111202116.pdf
File thứ 2: quy_che_chi_tieu_hoat_dong_cum_cm-to_111202116.pdf
112/QĐ-C.CM_TOThông tin ba công khai 11-01-2021
7 Quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qdgiao_du_toan_nsnn2021_111202116.pdf
2406/QĐ-SGDĐTVăn bản cấp trên 10-01-2021
8 Hướng dẫn hoạt động chuyên môn năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd_cm_sinh_ktnn_thpt2019-2020_11920197.pdf
File thứ 2: hd_cmmon_tin_thpt_2019_-_2020_11920197.pdf
File thứ 3: hd_cm_lich_su_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 4: hd_cm_ngoai_ngu_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 5: hd_cm_toan_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 6: hd_cm_the_duc_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 7: hd_cm_cong_nghektcnthpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 8: hd_cm_gdcd_thpt_20192020_11920197.pdf
File thứ 9: hd_cm_gdqp-anthpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 10: hd_cm_hdgdngll_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 11: hd_cm_ngu_van_thpt2019-2020_11920197.pdf
File thứ 12: hd_cm_vat_li_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 13: hd_cmhoa_hocthpt2019-2020_11920197.pdf
File thứ 14: hdcm_dia_li_thpt_2019-2020_11920197.pdf
3921/SGDĐT-GDPTVăn bản cấp trên 11-09-2019
9 Kế hoạch về cải cách chính sách tiền lương
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2330-tccb_ke_hoach_cai_cach_cs_tien_luong_116201910.pdf
2330/KH-SGDĐT Văn bản cấp trên 11-06-2019
10 Công văn của UBND thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01_ub-1772-2019-01gia_dv_10520198.pdf
1772/UBND-KGVXVăn bản cấp trên 10-05-2019
11 THÔNG TƯ Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt_20-2018-bgddt_34201911.PDF
20/2018/TT-BGDĐTVăn bản cấp trên 03-04-2019
12 THÔNG TƯ Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt14chuan_ht_34201911.pdf
14/2018/TT-BGDĐTVăn bản cấp trên 03-04-2019
13 Kế hoạch xây dựng cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục phổ thông ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1101-kh-2019_34201910.pdf
1101/KH_SGDĐTVăn bản cấp trên 03-04-2019
14 Kế hoạch đánh giá, xếp loại Hiểu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng và đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1102-khsgddt_34201910.pdf
1102/KH_SGDĐTVăn bản cấp trên 03-04-2019
15 Kế hoạch 63/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của UBND Thành phố Hà Nội về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao đông trong doanh nghiệp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 63-ubnd_14201910.pdf
63/KH-UBNDVăn bản cấp trên 01-04-2019
12345

Chủ quản: Sở GD&ĐT Hà Nội

Địa chỉ: 23 Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 04.39421429, Fax: 04.39423985

Email: sogiaoduc@hanoiedu.vn

Trường THPT Chúc Động

Địa chỉ: Tốt Động - Chương Mỹ - Hà Nội

Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Nguyễn Sỹ Khiêm

Liên hệ: 0433867921 | Email: c3chucdong@hanoiedu.vn


Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Địa chỉ: 23 Quang Trung, 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: 
04.39421429 (giờ hành chính), 04.39421420 (ngoài giờ hành chính); Fax: 04.39423985
Email: vanphongso@hanoiedu.vn, sogiaoduc@hanoiedu.vn
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Địa chỉ: 23 Quang Trung, 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: 
04.39421429 (giờ hành chính), 04.39421420 (ngoài giờ hành chính); Fax: 04.39423985
Email: vanphongso@hanoiedu.vn, sogiaoduc@hanoiedu.vn