CHÀO MỪNG, KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)!

Điạ chỉ: Trường THPT Chúc Động

Giáo viên

Đỗ Bình Thạnh
Đỗ Bình Thạnh

Ngày sinh: 9/5/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tốt Động - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Quách Phương Nga
Quách Phương Nga

Ngày sinh: 4/11/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đại Yên - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Đặng Thị Hương
Đặng Thị Hương

Ngày sinh: 12/7/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Kiều Thị Kim Thoa
Kiều Thị Kim Thoa

Ngày sinh: 23/8/1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hòa Bình

Trình độ :Đại học

Nguyễn Văn Chiến
Nguyễn Văn Chiến

Ngày sinh: 4/9/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Linh

Ngày sinh: 2/2/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tốt Động - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Lê Ngọc Vân
Lê Ngọc Vân

Ngày sinh: 8/11/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ba Vì - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Lê Đình Khánh
Lê Đình Khánh

Ngày sinh: 2/9/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Đỗ Thị Lương
Đỗ Thị Lương

Ngày sinh: 28/10/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Bị - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Bùi Thị Thu Mai
Bùi Thị Thu Mai

Ngày sinh: 23/9/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Đặng Thị Phương
Đặng Thị Phương

Ngày sinh: 17/8/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tốt Động - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Tổ trưởng

Nguyễn Gia Hồng
Nguyễn Gia Hồng

Ngày sinh: 10/8/1960

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Trường Yên - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Bí thư Đoàn trường

Trịnh Thị Thu Hà
Trịnh Thị Thu Hà

Ngày sinh: 2/2/1986

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

UV BCH CĐ

Nguyễn Thị Lịch
Nguyễn Thị Lịch

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0979774338

Email liên lạc: nguyenlichcd83@gmail.com

Chủ quản: Sở GD&ĐT Hà Nội

Địa chỉ: 23 Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 04.39421429, Fax: 04.39423985

Email: sogiaoduc@hanoiedu.vn

Trường THPT Chúc Động

Địa chỉ: Tốt Động - Chương Mỹ - Hà Nội

Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Nguyễn Văn Diệp

Liên hệ: 02433867921 | Email: c3chucdong@hanoiedu.vn


Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Địa chỉ: 23 Quang Trung, 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: 
04.39421429 (giờ hành chính), 04.39421420 (ngoài giờ hành chính); Fax: 04.39423985
Email: vanphongso@hanoiedu.vn, sogiaoduc@hanoiedu.vn
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Địa chỉ: 23 Quang Trung, 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: 
04.39421429 (giờ hành chính), 04.39421420 (ngoài giờ hành chính); Fax: 04.39423985
Email: vanphongso@hanoiedu.vn, sogiaoduc@hanoiedu.vn