CHÚC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR 2022!

Điạ chỉ: Trường THPT Chúc Động

Giáo viên

Đỗ Bình Thạnh
Đỗ Bình Thạnh

Ngày sinh: 9/5/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tốt Động - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Quách Phương Nga
Quách Phương Nga

Ngày sinh: 4/11/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đại Yên - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Đặng Thị Hương
Đặng Thị Hương

Ngày sinh: 12/7/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Kiều Thị Kim Thoa
Kiều Thị Kim Thoa

Ngày sinh: 23/8/1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hòa Bình

Trình độ :Đại học

Nguyễn Văn Chiến
Nguyễn Văn Chiến

Ngày sinh: 4/9/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Linh

Ngày sinh: 2/2/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tốt Động - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Lê Ngọc Vân
Lê Ngọc Vân

Ngày sinh: 8/11/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ba Vì - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Lê Đình Khánh
Lê Đình Khánh

Ngày sinh: 2/9/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Đỗ Thị Lương
Đỗ Thị Lương

Ngày sinh: 28/10/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Bị - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Bùi Thị Thu Mai
Bùi Thị Thu Mai

Ngày sinh: 23/9/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Đặng Thị Phương
Đặng Thị Phương

Ngày sinh: 17/8/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tốt Động - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Tổ trưởng

Nguyễn Gia Hồng
Nguyễn Gia Hồng

Ngày sinh: 10/8/1960

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Trường Yên - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Bí thư Đoàn trường

Trịnh Thị Thu Hà
Trịnh Thị Thu Hà

Ngày sinh: 2/2/1986

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

UV BCH CĐ

Nguyễn Thị Lịch
Nguyễn Thị Lịch

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0979774338

Email liên lạc: nguyenlichcd83@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích