CHÀO MỪNG, KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)!

Có 42 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021

(Tải File đính kèm)

2406/QĐ-SGDĐTVăn bản cấp trên 10-01-2021
2 Hướng dẫn hoạt động chuyên môn năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12), (Tải File đính kèm thứ 13), (Tải File đính kèm thứ 14)

3921/SGDĐT-GDPTVăn bản cấp trên 11-09-2019
3 Kế hoạch về cải cách chính sách tiền lương

(Tải File đính kèm)

2330/KH-SGDĐT Văn bản cấp trên 11-06-2019
4 Công văn của UBND thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

1772/UBND-KGVXVăn bản cấp trên 10-05-2019
5 THÔNG TƯ Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

20/2018/TT-BGDĐTVăn bản cấp trên 03-04-2019
6 THÔNG TƯ Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

14/2018/TT-BGDĐTVăn bản cấp trên 03-04-2019
7 Kế hoạch xây dựng cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục phổ thông ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội

(Tải File đính kèm)

1101/KH_SGDĐTVăn bản cấp trên 03-04-2019
8 Kế hoạch đánh giá, xếp loại Hiểu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng và đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội

(Tải File đính kèm)

1102/KH_SGDĐTVăn bản cấp trên 03-04-2019
9 Kế hoạch 63/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của UBND Thành phố Hà Nội về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao đông trong doanh nghiệp

(Tải File đính kèm)

63/KH-UBNDVăn bản cấp trên 01-04-2019
10 Mẫu giấy đi đường (chuẩn)

(Tải File đính kèm)

 Văn bản cấp trên 22-01-2019
11 Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

(Tải File đính kèm)

6547/QĐ-UBNDVăn bản cấp trên 11-12-2018
12 Quy định số đầu điểm tối thiểu cấp thpt năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm)

 Văn bản cấp trên 26-10-2018
13 Sở gd&đt hà nội hướng dẫn hoạt chuyên môn năm học 2018-2019 đối với các trường thpt

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12), (Tải File đính kèm thứ 13), (Tải File đính kèm thứ 14)

 Văn bản cấp trên 26-10-2018
14 Quy định số đầu điểm tối thiểu cấp thpt năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm)

 Văn bản cấp trên 26-10-2018
15 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản cấp trên 10-10-2018
123

Chủ quản: Sở GD&ĐT Hà Nội

Địa chỉ: 23 Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 04.39421429, Fax: 04.39423985

Email: sogiaoduc@hanoiedu.vn

Trường THPT Chúc Động

Địa chỉ: Tốt Động - Chương Mỹ - Hà Nội

Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Nguyễn Văn Diệp

Liên hệ: 02433867921 | Email: c3chucdong@hanoiedu.vn


Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Địa chỉ: 23 Quang Trung, 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: 
04.39421429 (giờ hành chính), 04.39421420 (ngoài giờ hành chính); Fax: 04.39423985
Email: vanphongso@hanoiedu.vn, sogiaoduc@hanoiedu.vn
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Địa chỉ: 23 Quang Trung, 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: 
04.39421429 (giờ hành chính), 04.39421420 (ngoài giờ hành chính); Fax: 04.39423985
Email: vanphongso@hanoiedu.vn, sogiaoduc@hanoiedu.vn