CHÚC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR 2022!

Có 42 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qdgiao_du_toan_nsnn2021_111202116.pdf
2406/QĐ-SGDĐTVăn bản cấp trên 10-01-2021
2 Hướng dẫn hoạt động chuyên môn năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd_cm_sinh_ktnn_thpt2019-2020_11920197.pdf
File thứ 2: hd_cmmon_tin_thpt_2019_-_2020_11920197.pdf
File thứ 3: hd_cm_lich_su_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 4: hd_cm_ngoai_ngu_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 5: hd_cm_toan_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 6: hd_cm_the_duc_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 7: hd_cm_cong_nghektcnthpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 8: hd_cm_gdcd_thpt_20192020_11920197.pdf
File thứ 9: hd_cm_gdqp-anthpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 10: hd_cm_hdgdngll_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 11: hd_cm_ngu_van_thpt2019-2020_11920197.pdf
File thứ 12: hd_cm_vat_li_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 13: hd_cmhoa_hocthpt2019-2020_11920197.pdf
File thứ 14: hdcm_dia_li_thpt_2019-2020_11920197.pdf
3921/SGDĐT-GDPTVăn bản cấp trên 11-09-2019
3 Kế hoạch về cải cách chính sách tiền lương
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2330-tccb_ke_hoach_cai_cach_cs_tien_luong_116201910.pdf
2330/KH-SGDĐT Văn bản cấp trên 11-06-2019
4 Công văn của UBND thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01_ub-1772-2019-01gia_dv_10520198.pdf
1772/UBND-KGVXVăn bản cấp trên 10-05-2019
5 THÔNG TƯ Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt_20-2018-bgddt_34201911.PDF
20/2018/TT-BGDĐTVăn bản cấp trên 03-04-2019
6 THÔNG TƯ Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt14chuan_ht_34201911.pdf
14/2018/TT-BGDĐTVăn bản cấp trên 03-04-2019
7 Kế hoạch xây dựng cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục phổ thông ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1101-kh-2019_34201910.pdf
1101/KH_SGDĐTVăn bản cấp trên 03-04-2019
8 Kế hoạch đánh giá, xếp loại Hiểu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng và đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1102-khsgddt_34201910.pdf
1102/KH_SGDĐTVăn bản cấp trên 03-04-2019
9 Kế hoạch 63/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của UBND Thành phố Hà Nội về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao đông trong doanh nghiệp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 63-ubnd_14201910.pdf
63/KH-UBNDVăn bản cấp trên 01-04-2019
10 Mẫu giấy đi đường (chuẩn)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mau_giay_di_duong_221201917.xlsx
 Văn bản cấp trên 22-01-2019
11 Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh_muc_tthcso12-2018_31201910.pdf
6547/QĐ-UBNDVăn bản cấp trên 11-12-2018
12 Quy định số đầu điểm tối thiểu cấp thpt năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qui_dinh_so_dau_diem_toi_thieu_cap_thptnam_hoc_2018_2019_2610201816.pdf
 Văn bản cấp trên 26-10-2018
13 Sở gd&đt hà nội hướng dẫn hoạt chuyên môn năm học 2018-2019 đối với các trường thpt
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hdcm_bo_mon_the_duc_thpt2018-2019_2610201817.pdf
File thứ 2: hdcm_cnthpt_2018-2019_2610201817.pdf
File thứ 3: hdcm_dia_li_thpt2018-2019_2610201817.pdf
File thứ 4: hdcm_gdcd_thpt_2018-2019_2610201817.pdf
File thứ 5: hdcm_gdqpanthpt2018-2019_2610201817.pdf
File thứ 6: hdcm_hdgdngll_thpt2018_-_2019_2610201817.pdf
File thứ 7: hdcm_hoa_hoc_thpt_2018-2019_2610201817.pdf
File thứ 8: hdcm_mon_lich_su_thpt_2018-2019_2610201817.pdf
File thứ 9: hdcm_mon_sinh_ktnn2018-2019_2610201817.pdf
File thứ 10: hdcm_ngoai_ngu_thpt_2018-2019_2610201817.pdf
File thứ 11: hdcm_ngu_van_thpt2018-2019_2610201817.pdf
File thứ 12: hdcm_tinthpt2018-2019_2610201817.pdf
File thứ 13: hdcm_toan_thpt_2018-2019_2610201817.pdf
File thứ 14: hdnvnh_vat_ly_thpt_2018-2019_2610201817.pdf
 Văn bản cấp trên 26-10-2018
14 Quy định số đầu điểm tối thiểu cấp thpt năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qui_dinh_so_dau_diem_toi_thieu_cap_thptnam_hoc_2018_2019_2610201816.pdf
 Văn bản cấp trên 26-10-2018
15 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qdubso5417-2018-01tuyensinh10nam2019-2020_1010201814.pdf
 Văn bản cấp trên 10-10-2018
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích