CHÚC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR 2022!

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định v/v công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 của trường thpt chúc động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: camscanner_01-12-2022_0911_121202220.pdf
02/QĐ-CKTHPT Văn bản nhà trường 12-01-2022
2 Quyết định v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của trường thpt chúc động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: dieu_chinh_du_toan_ns_2021_101202216.pdf
 Văn bản nhà trường 10-01-2022
3 Quyết định v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của trường thpt chúc động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: du_toan_ns_2022_101202216.pdf
04/QĐ-CKDTNSVăn bản nhà trường 10-01-2022
4 Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 (bổ sung)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: camscanner_12-21-2021_1112_2312202114.pdf
134/QĐ-THPT CĐVăn bản nhà trường 23-12-2021
5 Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán ngân sách năm 2021 của trường THPT Chúc Động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_khai_cat_giam_tiet_kiem_them_du_toan_2021_810202110.pdf
 Văn bản nhà trường 08-10-2021
6 Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý III năm 2021 của trường THPT Chúc Động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_khai_thuc_hien_du_toan_thu-chi_quy_iii-2021_810202110.pdf
 Văn bản nhà trường 08-10-2021
7 Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chi_tieu_ts_2021_195202110.pdf
35/QĐ-THPT CĐVăn bản nhà trường 19-05-2021
8 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qc_chi_tieu_noi_bo_2021_195202110.pdf
33/QĐ-THPT CĐVăn bản nhà trường 19-05-2021
9 Tiêu chí thi đua đối với cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tc_thi_dua_nam_hoc_2018-2019_chuc_dong_1110201813.docx
 Văn bản nhà trường 11-10-2018
10 Kế hoạch kiểm tra nội bộ và phân công nhiệm vụ công tác tự kiểm tra đợt 1, năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qdthanh_lap_bcd_1110201813.doc
File thứ 2: kh_ktra_noibo_2018-2019chuc_dong_1110201813.doc
File thứ 3: lichtrinhkt2018-2019_1110201813.doc
File thứ 4: ktnbdot_12018-2019_1110201813.docx
File thứ 5: danh_sach_gv_thuoc_dien_kiem_tra_toan_dien_1110201813.docx
 Văn bản nhà trường 11-10-2018
11 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_nam_hoc_2018-2019truong_thpt_chuc_dong_1110201813.doc
File thứ 2: lich_trinh_thuc_hien_cac_nvnh2018-2019chuc_dong_1110201813.doc
 Văn bản nhà trường 11-10-2018
12 QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG (Trường THPT Chúc Động)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_che_quan_ly_su_dung_tai_san_1110201813.doc
 Văn bản nhà trường 11-10-2018
13 BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QCDC VÀ NỘI DUNG QCDC TRƯỜNG THPT CHÚC ĐỘNG (Từ tháng 5 năm 2018)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kien_toanphan_cong_nv-qcdcchuc_dong_1110201813.doc
File thứ 2: chuong_trinh_cong_tac_cua_bcd2012-2013_1110201813.doc
File thứ 3: kh3_cong_khai2018-2019_1110201813.docx
File thứ 4: quy_che_thuc_hien_dan_chu-2018_1110201820.docx
 Văn bản nhà trường 11-10-2018
14 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường THPT Chúc Động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qcto_chuc_va_hoat_dong_thpt_chuc_dong_20-9_279201813.doc
50/QĐ-THPT CĐVăn bản nhà trường 20-09-2018
15 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qcctnb_2018_25201816.rar
 Văn bản nhà trường 27-04-2018
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích