CHÚC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR 2022!

Có 70 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định v/v công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 của trường thpt chúc động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: camscanner_01-12-2022_0911_121202220.pdf
02/QĐ-CKTHPT Văn bản nhà trường 12-01-2022
2 Quyết định v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của trường thpt chúc động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: dieu_chinh_du_toan_ns_2021_101202216.pdf
 Văn bản nhà trường 10-01-2022
3 Quyết định v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của trường thpt chúc động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: du_toan_ns_2022_101202216.pdf
04/QĐ-CKDTNSVăn bản nhà trường 10-01-2022
4 Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 (bổ sung)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: camscanner_12-21-2021_1112_2312202114.pdf
134/QĐ-THPT CĐVăn bản nhà trường 23-12-2021
5 Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán ngân sách năm 2021 của trường THPT Chúc Động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_khai_cat_giam_tiet_kiem_them_du_toan_2021_810202110.pdf
 Văn bản nhà trường 08-10-2021
6 Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý III năm 2021 của trường THPT Chúc Động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_khai_thuc_hien_du_toan_thu-chi_quy_iii-2021_810202110.pdf
 Văn bản nhà trường 08-10-2021
7 Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chi_tieu_ts_2021_195202110.pdf
35/QĐ-THPT CĐVăn bản nhà trường 19-05-2021
8 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qc_chi_tieu_noi_bo_2021_195202110.pdf
33/QĐ-THPT CĐVăn bản nhà trường 19-05-2021
9 Công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, dự toán ngân sách 2021 và thực hiện dự toán quý i năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qcct_nb_nam_2021_27420218.pdf
File thứ 2: camscanner_04-26-2021_1556_27420218.pdf
File thứ 3: camscanner_04-26-2021_1558_27420218.pdf
 Thông tin ba công khai 27-04-2021
10 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu hoạt động Cụm trường THPT Chương Mỹ- Thanh Oai (năm học 2020-2021)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qc-cum_111202116.pdf
File thứ 2: quy_che_chi_tieu_hoat_dong_cum_cm-to_111202116.pdf
112/QĐ-C.CM_TOThông tin ba công khai 11-01-2021
11 Quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qdgiao_du_toan_nsnn2021_111202116.pdf
2406/QĐ-SGDĐTVăn bản cấp trên 10-01-2021
12 Hướng dẫn hoạt động chuyên môn năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd_cm_sinh_ktnn_thpt2019-2020_11920197.pdf
File thứ 2: hd_cmmon_tin_thpt_2019_-_2020_11920197.pdf
File thứ 3: hd_cm_lich_su_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 4: hd_cm_ngoai_ngu_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 5: hd_cm_toan_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 6: hd_cm_the_duc_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 7: hd_cm_cong_nghektcnthpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 8: hd_cm_gdcd_thpt_20192020_11920197.pdf
File thứ 9: hd_cm_gdqp-anthpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 10: hd_cm_hdgdngll_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 11: hd_cm_ngu_van_thpt2019-2020_11920197.pdf
File thứ 12: hd_cm_vat_li_thpt_2019-2020_11920197.pdf
File thứ 13: hd_cmhoa_hocthpt2019-2020_11920197.pdf
File thứ 14: hdcm_dia_li_thpt_2019-2020_11920197.pdf
3921/SGDĐT-GDPTVăn bản cấp trên 11-09-2019
13 Kế hoạch về cải cách chính sách tiền lương
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2330-tccb_ke_hoach_cai_cach_cs_tien_luong_116201910.pdf
2330/KH-SGDĐT Văn bản cấp trên 11-06-2019
14 Công văn của UBND thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01_ub-1772-2019-01gia_dv_10520198.pdf
1772/UBND-KGVXVăn bản cấp trên 10-05-2019
15 THÔNG TƯ Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt_20-2018-bgddt_34201911.PDF
20/2018/TT-BGDĐTVăn bản cấp trên 03-04-2019
12345

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích